Κεντρική Σελίδα » Apollo Investment Fund Plc » Χαρτοφυλάκιο  

Χαρτοφυλάκιο

Διευθυντές Επενδύσεων και Χαρτοφυλακίου

Η Εταιρεία είναι Εγκεκριμένος Επενδυτικός Οργανισμός ο οποίος έχει διορίσει διαχειριστή επενδύσεων. Η διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων έχει βάση συμφωνίας ανατεθεί σε Διευθυντές Επενδύσεων, την Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO) (η οποία υποκατάστησε και συγχωνεύθηκε με την Laiki Financial Services Limited με ημερομηνία ισχύς 11.12.2015). Η CISCO ως διευθυντής επενδύσεων του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο διευθυντικές εκθέσεις και ανάλυση χαρτοφυλακίου αναφορικά με την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές απόδοσης του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας σε κάθε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μπορείτε να βρείτε την Έκθεση Διευθυντών Επενδύσεων της CISCO για το έτος 2015 στο περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2015 στον σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας.