Κεντρική Σελίδα » Εγγραφή σε και Eξαργύρωση Mεριδίων  

Εγγραφή σε και Eξαργύρωση Mεριδίων

Για εγγραφή σε ή/και εξαργύρωση μεριδίων της Εταιρείας παρακαλούμε όπως εκτυπώσετε και συμπληρώσετε αναλόγως το σχετικό πιο κάτω έντυπο. Το δεόντως υπογραμμένο έντυπο πρέπει να παραδοθεί μαζί με όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες και έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό στον διαχειριστή της Εταιρείας, BOC Asset Management Limited, ως η πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτό.

Το Μέρος Ι περιλαμβάνει την Αίτηση Εγγραφής Μετοχών. Τα Μέρη ΙΙ και ΙΙΙ παραθέτουν την λίστα με την απαιτούμενη πληροφόρηση και απαιτούμενα συμπληρωματικά έγγραφα αντίστοιχα. Οποιοσδήποτε υφιστάμενος επενδυτής επιθυμεί να υποβάλει αίτηση εξαργύρωσης των μετοχών του (ως το Παράρτημα Β) πρέπει να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του ως το αναφερόμενο Μέρος ΙΙ και ΙΙΙ.

 Subscription-and-Redemption-Form.pdf