Κεντρική Σελίδα  

Apollo Investment Fund Plc

Αγαπητοί φίλοι,

 

Σας καλωσορίζω στη ιστοσελίδα της εταιρείας Apollo Investment Fund Plc.

Η Εταιρεία Apollo Investment Fund Plc, είναι επενδυτική εταιρεία με κύρια εργασία την διαχείριση και διατήρηση χαρτοφυλακίου επενδύσεων κλειστού τύπου.

Η διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας στοχεύει στην πραγματοποίηση κέρδους από κεφαλαιακή υπεραξία αλλά και εισοδήματος. Σκοπός της Εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση της εσωτερικής αξίας της μετοχής σε συνδυασμό με την όσο δυνατό γίνεται ανάληψη χαμηλότερου κινδύνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεργασία με τους επαγγελματικούς συμβούλους εξετάζοντας την εγχωρία, ευρωπαϊκή και διεθνή κεφαλαιαγορά και χρηματαγορά διαμορφώνει επενδυτική πολιτική και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επίτευξη των προαναφερομένων στόχων της Εταιρείας. Η κατανομή του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας αποτελείται κατά κύριο λόγο σε μετοχές και αξίες εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Αξιών Κύπρου και Αθήνας αλλά και σε άλλα επίσημα διεθνή χρηματιστήρια. Επενδύουμε με κριτήριο τα θεμελιώδη οικονομικά δεδομένα των εταιρειών λαμβάνοντας όμως υπόψη και τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές. Οι Διευθυντές Επενδύσεων αυξάνουν ή μειώνουν τις επενδύσεις σε μετοχές και χρεόγραφα στην Κύπρο και στο εξωτερικό σύμφωνα με τις προβλεπόμενες συνθήκες της αγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα μας. Σκοπός τις ιστοσελίδας αυτής είναι η καλύτερη ενημέρωση των μετόχων μας και άλλων ενδιαφερόμενων για τα νέα και εξελίξεις της Apollo Investment Fund Plc.

Ελπίζουμε να βρείτε την ιστοσελίδα αυτή κατατοπιστική και εύκολη στη χρήση.


Μαρίνος Καλλής

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου